• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Lendülettel, szeretettel, hálásan, bátran, szabadon… Boldog Új (tan)Évet Kívánunk!

Lendülettel, szeretettel, hálásan, bátran, szabadon… Boldog Új (tan)Évet Kívánunk!

Iskolánk évnyitó Veni Sancte szentmiséjén P. Holczinger Ferenc SJ igazgató atya arra biztatta az összegyűlt diákokat, szülőket, tanárokat, és munkatársakat, hogy lendülettel kezdjék el az új tanévet, a közjó szolgálatában, Isten nagyobb dicsőségére.
Az igazgató atya arra kért mindenkit, diákokat, tanárokat, szülőket és munkatársakat, hogy három dolgot kezdjenek el gyakorolni a következő napokban:
1. A következő néhány napban fogalmazzuk meg saját, személyes küldetés nyilatkozatunkat erre a tanévre.
2. Minden nap fejlesszük magunkban a megkülönböztetés képességét: mi az, ami épít, előre visz, és mi az, ami gátol vagy árt?
3. Minden nap gondoljuk át: miért és kiknek vagyunk hálásak, és amint alkalom adódik, köszönjük is meg azoknak, akik tettek értünk valamit, akik segítettek bennünket.
Az igazgató atya homíliájának főbb pontjai:...


KÖSZÖNET
„Köszönettel kívánom kezdeni az új tanévet. Amint körbe jártatjátok a tekinteteket, azt látjátok, hogy egy megújult iskolában kezdhetünk és kérhetjük a Szent Lélek áldását. Mindezért nagy árat fizettünk az eltelt tanévben. Köszönetet mondok minden pedagógus kollégának, mindazoknak, akik a gazdálkodás, szervezés és üzemeltetés terén tevékenykedtek, valamint nektek, diákoknak is sok köszönet jár. Példaértékű türelmet és áldozatkészséget tapasztaltam az eltelt tanév során. Egy teljes tanévet töltöttünk el az átépítés alatt álló iskolában.”

„Feladatunk van a lélek, a jellem és erkölcsre nevelés terén - „az aratni való sok, de a munkás kevés”. Rátok vár annak a civilizációnak a megteremtése, melyben a jó erkölcs harmóniát teremt: a gazdaságban, a jogok és kötelességek terén, ahogy a környezet, a teremtett világ méltányos művelése során is. Most itt állunk az új tanév küszöbén, látjuk az építkezés végét, megerősítem a köszönetet nektek.”

KÜLDETÉSÜNK VAN...
Arra hív bennünket az Isten, hogy az új tanévet lendülettel és küldetéstudattal kezdjük. Jézus szavai szerint küldetésünk céljának elérése azzal jár együtt, hogy a nevünk fel lesz írva a mennyben: úgy éljünk, imádkozzunk, tanuljunk és dolgozzunk, teremtsünk értéket, hogy a nevünket számon tartsák a mennyben.
A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy az iskola olyan közösség legyen, ahol a szeretet felelősségével hisznek az emberben, törődnek vele és tisztelik; meghallgatják, elismerik, méltányosan és igazságosan bánnak vele; ahol a közös tanulás, a sport, a művészetek és a szeretetszolgálat által mindenki megtalálja a közösséget társaival, és a megfelelő kihívást a személyes fejlődéshez.
Küldetésünk, hogy Jézus Krisztus hívására szolgáljuk a ránk bízott fiatalokat, hogy testben és lélekben egészségesen fejlődjenek, az evangéliumi “magis” (több) szellemében kibontakoztassák Istentől kapott tehetségüket, minőségi tanulással szolgálják a közjót Isten nagyobb dicsőségére. Célunk: a jezsuban nevelkedett diákok hiteles keresztény jellemekké váljanak, akik értékeik tudatában, szabadon tudnak dönteni és képesek önzetlen szeretettel elkötelezetten másokért élni, Jézus Krisztus példája nyomán.
GYAKOROLJUK A MEGKÜLÖNBÖZTETÉST
Jézus hozzánk is szólt, amikor azt mondta tanítványainak: „Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közzé.” Ezt lehet a külvilágra, a világunkra is értelmezni. Bőven találunk rá okot. Mégis nem erre irányítanám a figyelmet. Inkább spirituális, lelki értelemben szeretném ezt a jézusi figyelmeztetést értelmezni.
Bennünk van a jó, amivel Isten megáldott bennünket. Erről a jóról rengeteg tapasztalatunk van. Tudjuk, hogy az önfeláldozásik képesek vagyunk szeretni. Keresztény nagyjaink, ahogy nemzeti hőseik, de a mindennapi hőseink is, édesanyánk, édesapák gyakran visszatükrözik a bennünk lévő jóságot, aminek védelmére akár saját életüket is készek feláldozni.
Másfelől azt is tudjuk, hogy a bennünk lévő jóság olyan, mint a cserépedénybe rejtett kincs. A cserépedény törékeny. Bennünk van a farkas is, az önzés és a félelemre való hajlam. Me kell találnunk a módját annak, hogy megerősítsük a lelkünket. Csak egészséges lélekkel lehet jó közösséget építeni. Nagyon fontos, hogy fejlődjünk a jó megkülönböztetésében. Mi az, ami egyéni és közösségi életünkben is építő? Ezt minden nap és minden döntés előtt meg kell fontolnunk. Így válhat életünk és szolgálatunk a közjó javára.

A HÁLA GYÜMÖLCSE A REMÉNY REMÉNYSÉG
Köszönettel kezdtem, a küldetésre való felhívással folytattam, a hálával szeretném befejezni a szavaimat. Szeretném, ha mindenki megfontolná szent Pál sürgető kérdését: „mid van, amit nem kaptál?”. Mi közösségként rengeteget kaptunk. Nagy hálával gondolok arra, hogy elkötelezett kollégákkal, tanulni vágyó és szolgálatra, értékteremtésre kész diákokkal kezdhetjük a jezsuban az új tanévet. Megújult környezetben, bővebb lehetőségekkel folytathatjuk a munkánkat. Új tanépület és bővített ebédlővel rendelkezünk, tágas terek nyújtanak új lehetőséget az egészséges környezetre, illetve a hamarosan átadásra kerülő Szent György Sport és Rendezvény csarnokot is birtokba vehetjük. Emberileg, hála Istennek, jól felkészült, sok áldozatra kész pedagógus közösség fogja biztosítani, hogy a diákok megkapják mindazt a fejlesztést, amire szükségük van, hogy helyt álljanak korunk követelményeinek megfelelően. Az iskolai lelkészség és a segítőszolgálatok is készen állnak, hogy támogassanak benneteket a személyes, az iskolai és a közösségi kihívások között. Sokáig sorolhatnám lehetőségeket. Idő hiányában most arra kérlek benneteket, hogy magatoknak is tegyétek fe a kérdést: mid van, amit nem kaptál?
A hála szilárd reményt eredményez, ami által érzékenyekké válunk Isten és embertársaink jótéteményeire. Képesség tesz bennünket megkülönböztetni a jót a rossztól. Ez nagyon fontos egy olyan korban, ahol a követelőzések szava mindig hangosabb. Tudjuk, hogy a „nekem ez jár szemlélet” gyakran a mi közösségünk és környezetünk életét is mételyezi. Ezzel szemben arra hívlak benneteket, hogy a hála és az alázat szellemében dolgozzunk méltósággal, tanítsuk és tanuljunk. Legyen ebben példaképünk maga Jézus, akinek bár joga és oka volt a dicséretre és az elvárásra, mégis alázatosan kitartott küldetésében – a közjó javára, az Isten nagyobb dicsőségére.

CÉLJAINK – a tanév három fő pillére: Szeretetszolgálat, a tanulás mint érték, és a teremtett világ iránti felelősség.

Legvégül a 2019 – 2020. tanév céljait háromba összesűrítve szeretném elétek állítani – amire hívlak benneteket:

1. A Jézussal való élő kapcsolatból táplálkozó szeretetszolgálat – a szeretetszolgálat legyen iskolánk első alappillére
- iskolái közösségben
- a családban
- iskolai közösségen kívül
2. A tanítást és tanulást támogató közösségi életünk legyen a másik alappillérérünk:
- idegen nyelvek,
- digitális lehetőségek fokozott kihasználása,
- alapos felkészülés az emelt szintű érettségire
3. Megújulni a teremtett világ iránti felelősségünk gyakorlásában
- a keresztény művelt ember legyen lelkiismeretes
- legyen együtt érző
- merje korlátozni önmagát
- a hála lelkületével bátran és aktívan kötelezze el magát a teremtett világ méltányos művelésére
a. Át kell alakítanunk életmódunkat az iskolában, hogy jelentősen lecsökkentsük a termelt hulladék, kiemelten az élelmiszerhulladék mennyiségét.
b. A tantermeket és a felszerelést nagy gondossággal kell használnunk – ez a karbantartási költség csökkentését kell eredményezze!
c. Aktívan ki kell vennie mindenkinek a részét az iskola zöld környezetének az ápolásában

Isten adjon nekünk elég lelki erőt, alakíts bennünket szerető és egymást támogató iskolaközösséggé, hogy az új tanévben sikeresen teljesítsük küldetésünket és elérjük a magunk elé kitűzött célokat. Ámen.