• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • A jó Isten iskolája ez, nemcsak épületeket, közösséget is építünk

A jó Isten iskolája ez, nemcsak épületeket, közösséget is építünk

Nem egyedül építjük ezt az iskolát, hanem Isten kegyelmével. Az ő kegyelmének jele ez az iskola, az építkezés, a közösség. Ezekkel a bevezető gondolatokkal fogadta a Veni Sanctéra összegyűlt diákokat, szülőket és pedagógusokat P. Holczinger Ferenc SJ igazgató. (Majó Márk tanár úr képei ITT). A megújult, professzionális sportburkolatú és szinte majdnem teljesen kész gumiudvart teljesen megtöltötték a ...

diákok, szülők és vendégek. A frissen szentelt Elek László jezsuita atya celebrált, együtt Ft. Boronkai József görögkatolikus, András Attila, Csókay Károly, Holczinger Ferenc és Petrovics László jezsuita atyákkal.
Ferenc atya szentbeszédének témája az ifjú Sámuel meghívásának története volt. A szülőket és pedagógusokat arra biztatta, hogy merjenek kis Sámueleket nevelni gyermekeikből, tanítványaikból, akik képesek hinni és meghallani Isten hívását, a diákokat pedig bátortotta, hogy fogadják nyitott szívvel, reménnyel és hittel az új tanév kihívásait, hiszen minden, ami itt látható, értük van.(P. Holczinger Ferenc SJ atya homíliája elolvasható ITT)
Az ünnepségen kiálltak a pódiumra „iskolánk gyöngyszemei”, az ötödikesek, akik az évnyitó előtti, kétnapos ismerkedési táborban már barátságokat kötöttek, megismerkedtek az iskolával, osztályfőnökeikkel és egymással, és megtanultak egy éneket is. A vidám, közös éneklés után csatlakoztak hozzájuk az új 9. C-sek is, akik a négyosztályos gimnáziumot kezdik ebben a tanévben. Miután az iskola közössége ünnepélyesen befogadta az új diákokat, bemutatták az új pedagógus kollégákat is. A tanári kar nyolc fővel gyarapodott, köztük német, matematika, földrajz és hittan szakos szaktanárok, kollégiumi nevelő, francia nyelvi lektor, és egy német önkéntes is hozzájárul majd a színvonalas pedagógiai munkához.
P. András Attila SJ, a jezsuita közösség helyi elöljárója szellemes beszédében felsorolta a hat jezsuitát, akik ebben a tanévben jelen lesznek az iskolában. „A jubileumi év legfontosabb jezsuitája Csókay Károly atya, a mi két lábon járó történelemkönyvünk, aki 25 éven át maga is építette, nemcsak az épületeket, hanem a lelkeket is.” Attila atya örömmel mutatta be a két fiatal papot, Petrovics László és Elek László atyákat, akik az iskolalelkészségen fognak tevékenykedni. Holczinger Ferenc iskolaigazgatóként, Rigó Jenő plébánosként és András Attila helyi elöljáróként vesz részt az iskola és a plébánia életében.
Ferenc atya arról beszélt, hogy az előttünk álló hónapokban az építkezés nagy erőpróba lesz mindenki számára. Ez az iskola 25. jubileumi éve, és bár most némi vigasztalanságban van részünk, hiszen több tantermet nem tudunk használni, sok az ideiglenes, néha kényelmetlen megoldás, de majd nagy vigasz lesz számunkra, amikor fokozatosan egyre több terület elkészül, és tavaszra az iskola infrastruktúrájának színvonala oktatási nevelési céljaink megvalósítását minden szempontból támogatni tudja.
Ferenc atya hangsúlyozta, hogy nemcsak épületeket húzunk fel, hanem lélekben is építkezünk. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve közösségünk is építkezik eucharisztikus hitünk által. Az Eucharisztia nemcsak az egyéni életeket építi, hanem a közösségünket is. Ami 25 éve álom volt, ma már valóság. Mostanra kézzelfoghatóvá vált a jó Isten jelenléte itt az Avason.
Soltész Ágnes tanárnő beszámolójában ismertette a nyár elején végzett 12. évfolyam felvételi eredményeit mely az előző évekhez hasonlóan sikeres volt. Az ünnepségre sokan jöttek a tavalyi végzősök közül, mert az egyetemi oktatás csak később kezdődik.
Az évnyitó kellemes, késő délutáni időben zajlott, az énekkar, mint mindig, Herpainé Velkey Klára tanárnő vezetésével nagyon szépen énekelt, a cserkészek pedig szokás szerint, a német termek előtti teraszon adtak nagyon szép, fegyelmezett zászlós díszőrséget.
A 2018-19-es tanév ünnepélyesen elkezdődött. Első becsengetés hétfőn, 8-kor! (Szelenge Judit)

Last modified on Tuesday, 04 September 2018 20:32