• Programok
  • Beszámolók
  • Rendezvények
  • Mitől menő magyarnak lenni? … gondolatok az aradi vértanúk megemlékezése kapcsán. A 9. C osztály bemutatkozása

Mitől menő magyarnak lenni? … gondolatok az aradi vértanúk megemlékezése kapcsán. A 9. C osztály bemutatkozása

Mi tehette a magyarokat ennyire vonzóvá, hogy az Aradi vértanúk - akik közül, mellesleg, csak öten voltak magyarok - gondolkodás nélkül harcoltak és vállalták a halált? ... Talán magyar feleségük lelkesítette őket? De hiszen a nyolc nem magyar származású férfi közül csak kettőnek volt magyar a felesége... a többieké lengyel, szerb, olasz vagy francia. Többen nem is beszéltek magyarul, vagy csak törve... Vajon miért volt ennyire menő magyarnak lenni, hogy még külföldiek is, gondolkodás nélkül, akár meg is haltak érte? Ez a kérdés sokakban felmerült, akik a napfényben úszó gumiudvaron a 9. C osztály magas színvonalú,...

érdekfeszítő előadását figyelték.
Anna és Emese (szereplők) elmondták, hogy a műsor előtt eléggé izgultak, de aztán megnyugodtak, „mert jó volt látni az ismerős csoporttársak támogató tekintetét és biccentéseit a tömegben. Nagyon biztattak bennünket a tekintetükkel közben is utána is, tényleg.” A lányok elmesélték, hogy hálásak évfolyamtársaiknak a sok pozitív szemkontaktusért, és az izgalom ellenére örültek, hogy megmutathatták magukat az iskolának. „Az is nagyon jól esett, hogy amikor vége lett, és leültünk a lépcsőre reflektálni Klára nénivel és Edit nénivel, sokan odajöttek gratulálni, tanárok is, diákok is...”

A műsor alatt a tömegben nem volt semmi zizegés, sutyorgás, mocorgás... kicsik és nagyok feszülten figyeltek. Mi kötötte le a majd’ 800 gimnazistát ennyire? „A műsor legjobb része az volt, amikor idézeteket adtak elő a tizenhárom aradi vértanú és feleségeik emlékirataiból... Ezek nem üres szavak voltak, hiszen a kivégzésük előtti napokban írták őket”- jegyezte meg az egyik pedagógus. „Meggyőző volt, hogy nem felolvasták, hanem kívülről, átéléssel adták elő a naplórészleteket és az élettől és szeretteiktől búcsúzó férfiak utolsó szavait, és gyászoló feleségeik visszaemlékezéseit.” Az osztályfőnök elmondta: „Biztattuk a diákokat, nem baj, ha esetleg elcsuklik a hangod, vagy elbizonytalanodsz közben, az a lényeg, hogy sajátodként mondd el a szövegedet, akkor lesz igazán meggyőző ereje az előadásodnak.”

Ez így is lett. Az osztály szépen énekelt Flóra, Gábor, Róza és Teó 2 csellóból és két gitárból álló kvartettjének művészi kíséretével. A műsor hittel és reménnyel teli üzenetét meggyőzően közvetítették a diákok, akik közül, az osztályfőnök elmondása szerint „sokan mélyen hívő családokból kerültek közénk”... „olyan fiúk és lányok, akik minden bizonnyal igazi példaképekké válnak majd iskolatársaik előtt.”

Herpainé Velkey Klára tanárnő elmondta, hogy már több éve hagyomány, hogy a 9. C osztály szolgáltatja a tanév első műsorát, az aradi vértanúk megemlékezését, mintegy bemutatkozásul a teljes iskolai közösségnek. Amolyan beavatás féle ez, amikor az „újak”, (akiket csak azok irigyelnek, akik nincsenek az ő bőrükben, hiszen nem könnyű nyolcadik után iskolát váltani és egy teljesen új kultúrájú, összeszokott közösségbe újoncként megérkezni), mindössze egy hónapos iskolába járás után először állnak szemtől szemben nyolcszáz iskolatársukkal. "Lehetőség ez, hogy bemutatkozzanak, megmutassák, kik ők és mit tudnak. A közös felkészülésnek és szereplésnek pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni közösségformáló s önbizalom-építő erejét."

A „kilenccések” remekül helyt álltak. Ebben segítségükre volt osztályfőnökük, Dr. Bukovszki Edit és Herpainé Velkey Klára tanárnő, akik a műsort összeállították és a szereplőket felkészítették.
Polák Péter nevelési igazgatóhelyettes úr záró szavaiban gratulált az osztálynak és nevelőiknek, hiszen szemlátomást jó úton haladnak az erős közösséggé kovácsolódás útján.

Bár 13 nagyszerű ember tragikus halálának emléknapját tartottuk, nyoma sem volt a gyászünnepeken szokásos, lógó orrú, pátoszos búsongásnak. A hatodik osztályos Emma így foglalta össze az élményt: „Nekem az tetszett, ahogy énekeltek és zenéltek, meg szerintem nagyon jók voltak a szövegek. Az aradi vértanúk még a haláluk előtti pillanatokban is Jézushoz imádkoztak és bíztak, hogy odaát majd találkoznak szeretteikkel, mert szilárdan hittek az örök életben.”
Dr. Bukovszki Edit tanárnő elmondta: „Az volt a célunk, hogy inspiráljuk a diákokat, hiszen ezek az emberek értékeket hagytak ránk, és ezt a mi feladatunk tovább vinni.”

Vajon a mai magyarok, mi, képesek leszünk-e továbbvinni ezt az örökséget, amit a 19. század magyarjai ránk hagytak? Fogunk-e olyan értékeket felmutatni, hogy más nemzetiségből származó családokat arra inspiráljunk, hogy közénk akarjanak majd tartozni, magyarrá válni, ügyeinket felvállalni, akár életüket is adni érte, ahogy az aradi tizenhárom tette? Leszünk-e annyira menők, mint őseink?

Az aradi vértanúk és feleségeik nemzetiségi összetétele, és idézet utolsó szavaikból.
1. LÁZÁR VILMOS magyar – magyar feleség. ”...aki becsületesen és tisztán élte egész életét - nyugodtan bír meghalni.”
2. DESSEWFFY ARISZTID magyar – magyar feleség. „Tiszta a lelkiismeretem.”
3. KISS ERNŐ örmény. „Fontos a megadás Isten akaratában.”
4. SCHWEIDEL JÓZSEF német - lengyel feleség. „Bárcsak halálom lenne az engesztelés mindenki másért”
5. POELTENBERG ERNŐ osztrák – lengyel feleség. „Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!”
6. TÖRÖK IGNÁC magyar. “A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.”
7. LAHNER GYÖRGY német – olasz feleség. „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
8. KNEZIČ KÁROLY horvát – magyar feleség.  “Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a Magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen szívük és a hazáé az életük.”
9. Nagysándor József magyar – magyar menyasszony. „...örökké tartó jövendőbe vetett végső vigaszom, melyet már nem felhősíthetnek el földi dolgok”
10. GRÓF LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY német – magyar feleség. „Adjon erőt a mindenható Isten, aki szívembe lát, hogy úgy halhassak meg, mint egy keresztyén. Imádkozom érted és gyermekeimért forró áhítattal, hisz azt mondják: egy halni induló imájának és áldásának különleges ereje van.”
11. AULICH LAJOS német. „...halálommal is szolgálni fogok.”
12. DAMJANICH JÁNOS szerb – szerb feleség. „Oltalmazd meg Mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! ... Adj erőt, óh Atyám az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.”
13. GRÓF VÉCSEY KÁROLY magyar – francia feleség. „...biztos, hogy odaát egy jobb életben újra egyesülünk. – Isten veled, jó lélek; és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked.”

Last modified on Friday, 05 October 2018 19:41