• Programok
  • Beszámolók
  • Projektek
  • Erasmus + Projekt - Nyolc ország kilenc iskolájának diákjai néznek szembe a biológiailag lebomló műanyagok előállításának kihívásaival

Erasmus + Projekt - Nyolc ország kilenc iskolájának diákjai néznek szembe a biológiailag lebomló műanyagok előállításának kihívásaival

A projekt folytatása az előző két évben megvalósított sikeres projektnek, amelynek témája a biotechnológiai módszerrel előállított üzemanyagok, megújuló energiaforrások voltak. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákcsoportja részt vesz 2017 - 2019 között az Erasmus+ Projekt keretében az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi biotechnológiai projektben. A projekt címe:"European Challenges in Sustainability by Biotechnology" Az Erasmus+ projektben a 2017-2018-as és a 2018-2019-es tanévben 9 partneriskola vesz részt 8 országból. A résztvevők:

Németország, Csehország, Franciaország, Ausztria, Dánia, Görögország, Törökország, és Magyarország. A középiskolák stratégiai partnersége valósul meg a gimnáziumi diákok együttműködésével, közös elméleti és gyakorlati munkájával.
Az innovatív közös munka témája a biológiailag lebomló műanyagok előállítása biotechnológiai módszerrel.
Elméleti ismeretek bővítését gyakorlati laboratóriumi közös munka követi a 3 labortalálkozón, valamint az ipari méretekben biológiailag lebomló, komposztálható műanyagot – így csomagolóanyagokat előállító üzemek meglátogatása, a biotechnológiai folyamatok helyszíni tanulmányozása is fontos része a projektnek.
A projekt folytatása az előző két évben megvalósított sikeres projektnek, amelynek témája a biotechnológiai módszerrel előállított üzemanyagok, megújuló energiaforrások voltak.
A projektben minden résztvevő partner elkészíti a saját erjesztő (fermentációs) laboratóriumi berendezését, melyet magával visz a labortalálkozókra, melyek Hamburgban, Isztambulban és a franciaországi Evreuxban lesznek. A felkészülés során az elméleti ismereteket a diákjaink lefordítják angolról magyarra (minden résztvevő partner feladata a saját anyanyelvére lefordítani), és feltöltötték a projekt honlapjára, valamint az EST-re. A tanulók nemzetközi csoportokban dolgoznak, és mentordiákok segítik a munkájukat. Előadásokat hallgatnak meg a diákok egyetemi és ipari szakemberektől, és biotechnológiai üzemeket látogatnak meg.
A kétéves projekt Miskolcon, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban kezdődik 2017. szeptember 26-30 között, ahol a résztvevők kidolgozzák a projekt munkatervét, és előkészítik a hamburgi labortalálkozót.
Az iskolákból 1-2 tanár és 1-2 diák érkezik Miskolcra a projektindító találkozóra.

A projekt koordinátora a németországi, pforzheimi gimnázium. Partnerek: a hamburgi, a bécsi, az evreux-i, az isztambuli az athéni, a thistedi, a brnoi középiskolák, valamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium.
A projekt céljai, hogy a partnerek megismerjék egymást, egymás kultúráját, angol nyelven kommunikáljanak, és tudjanak nemzetközi teamben dolgozni, valamint gyakorlatot szerezzenek a biotechnológiai eljárások kivitelezésében, a laboratóriumi munkában és használják az infokommunikációs eszközöket, tudjanak honlapot szerkeszteni, és bővüljenek emberi kapcsolataik, barátságok alakuljanak ki közöttük.
Az eredményekről tájékoztatjuk a jezsuita gimnázium azon tanulóit is, akik ugyan közvetlenül nem vesznek részt a projektben, de az iskola az új ismereteket beépíti a helyi tantervébe, és tájékoztatja a szülőket, a tágabb környezetet a projektről publikációk, évkönyv, honlap és konferenciákon való megjelenés által.
Diákjaink mélyebb szakmai ismereteket szereznek, bővül biológiai és kémiai tudásuk, a manuális laboratóriumi készségeik fejlődnek, gyakorlatot szereznek a korszerű eszközök használatában. Nemzetközi tapasztalatokra tesznek szert, fejlődik angol nyelvi kommunikációjuk, barátságokat kötnek külföldi társaikkal a közös tanulás és a kísérő programok során.
Miskolc, 2017. szeptember 11.
Dr. Velkey László

 IMG 0022 Medium   IMG 0097 Medium

   IMG 0054 Medium IMG 0033 Medium

 

Last modified on Friday, 05 January 2018 12:36