Legyünk mi is bölcsek!

„És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte,...” (Mt2,10-11)

Vízkereszt ünnepén a Szentírás a napkeleti bölcsekre irányítja a figyelmünket. Van mit tanulnunk tőlük!
Időt, fáradtságot, akadályokat leküzdve jutottak el a céljukig. Nekünk is ezt kell tennünk: keresni kell a találkozást Jézussal. Ez nem megy mindig simán, a mi erőfeszítésünkre is szükség van: le kell győznünk a lustaságunkat, időt kell szentelnünk az imára, el kell mennünk a misére, meg kell küzdenünk a bűneinkkel, s ha szükséges, ki kell állnunk bátran a hitünkért. A bölcsesség megszerzéséhez sok időre, legtöbbször egy egész életre van szükség. Tehát ez nem csupán egyetlen hétre szóló feladat!

Last modified on Sunday, 06 January 2019 21:16