Alapító okirat

A "Jezsuita Nevelésért Alapítvány" célja

  • A gimnázium működése és fenntartása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként;
  • Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása;
  • Tanfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése;
  • A szegény sorsú tanulók megsegítése;
  • Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása;
  • Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása;
  • Tanulmányok, sport és kulturális tevékenységek támogatása;
  • Az Alapítvány ezen célja megvalósítása érdekében ösztöndíjat hozhat létre.
  • Ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve intézményünk azon munkatársait, akik hivatásukat állagon felüli színvonalon végzik.
Last modified on Monday, 16 January 2017 20:12
More in this category: Alapítványi támogatásról »