• Pedagógia
  • Jezsuita pedagógia
  • Ignáci pedagógia
  • Az ignáci/jezsuita pedagógia paradigmája

Az ignáci/jezsuita pedagógia paradigmája

Paradigma: konstruktív értékek, illetve elvek szerinti szemlélet, amely szerint másokhoz, önmagunkhoz és a világhoz viszonyulunk. Az ignáci pedagógai paradigma azon elvek, értékek, eljárások és intézkedések rendszere, melyet a jezsuta iskolákban Loyolai Szent Ignác lelkiségéből merítve alkalmaznak. A jezsuita pedagógiai paradigma a kor leghatékonyabb, tudományosan megalapozott neveléselméleteit és gyakorlatait építi be az iskolai tanítás és tanulás folyamatába. Elkötelezett az egyén képességeinek és tehetségének a kibontakoztatása iránt az építő közösségi élet keretei között. Célja a teljes ember nevelése, aki nyitott a fejlődésre, a konstruktív életvezetésre, lelkiismeretes, szociálisan érzékeny, és keresi Isten jelenlétét a teremtett világban.    

Last modified on Thursday, 11 May 2017 08:58